Úvodní slovo majitele

Úvodní slovo majitele

Od zrodu naší společnosti nás dělí téměř třicet let a jak už to tak bývá, začátky byly leckdy nejednoduché a cesty k prvním úspěchům trnité. Během těchto let se však z malé rodinné společnosti na severu Čech, postupně, krůček po krůčku, stala uznávaná a prosperující skupina, která dnes patří mezi největší „nezávislé“ české společnosti v ČR v segmentu trhu elektromateriálu.

Zaujímáme stabilní místo na českém trhu a vydobyli jsme si respekt jak na poli domácím, tak i u našich zahraničních partnerů. Vypadá to, jako bychom měli tu nejtěžší vývojovou fázi za sebou. Ano i ne. Samozřejmě, je velice příjemné se ohlédnout a vidět kus práce, který za námi za ta léta zůstal, avšak právě toto se stává být i výzvou. Výzvou do let následujících, abychom si i nadále udržovali náš standard, zůstali nohama pevně na zemi a neustoupili ze svých hlavních zásad. Zásad, které stály při zrodu společnosti a stojí zde i dnes – potřeba na sobě neustále pracovat, přistupovat k úspěchům s nutnou dávkou pokory a poskytovat stejné nebo i kvalitnější služby našim zákazníkům, seriózní a spolehlivé, podpořené stabilitou a zázemím naší skupiny. Nakolik je to úkol obtížný, ukáže čas. Já však věřím, že oslavíme mnoho dalších společných let s vědomím, že se nám podařilo být tím, kým jsme vždy být chtěli – společností, ke které se budou zákazníci i nadále rádi vracet.

Ing. Jiří Jakoubek,
generální ředitel JAKUB a.s.

 

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách