Kniha kalendářů

Kniha kalendářů

Kalendář pro rok 2019 je jubilejním dvacátým kalendářem společnosti JAKUB a.s. Za dvě dekády se naše kalendáře staly známým pojmem a mnoho z nich bylo široce oceňováno laickou a nezřídka i odbornou veřejností.

Vzhledem k tomu, že jsme často dotazováni na mnohé ze starších kalendářů, připravili jsme pro tuto příležitost malou oslavu, která je zároveň naším prvním vydavatelským počinem: V omezeném nákladu několika set kusů vyšla překrásná velkoformátová kniha, která mapuje celou dvacítku kalendářů společnosti JAKUB a.s. pro roky 2000 až 2019.

Kniha obsahuje kompletní soubor fotografií ze všech dosud vydaných kalendářů, přičemž snímky jsou vytištěny ve velkém formátu a maximální možné kvalitě. U jednotlivých letopočtů doplňuje fotografie také původní originální doslov. Kniha tak je důstojným ohlédnutím za dvacetiletou, umělecky velmi zajímavou kalendářovou tradicí společnosti JAKUB a.s. 

Pokud máte o knihu zájem, kontaktujte prosím sl. Růženu Fantovou (fantova.ruzena@jakub.cz).

 

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách