Přejeme pohodové slunné léto a příjemnou dovolenou...

...budete-li potřebovat elektro, pracujeme na plný výkon.

   
 

Máme jméno
...v severovýchodních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku